Koji način obrade matičnih ćelija iz krvi pupčanika daje najbolje rezultate?

Svi se slažu da je korisno sačuvati matične ćelije jer mogu pomoći kod liječenja brojnih bolesti. Kako period njihovog čuvanja može biti veoma dug (npr. 50 godina) važno je kako je uzorak krvi sačuvan. Postoji više načina pripreme uzorka za čuvanje, a mi ćemo pokušati da vam predočimo prednosti svakog od njih. 

1. Čuvanje pune krvi
Najstariji metod čuvanja matičnih ćelija je čuvanje pune krvi. Tako su se matične ćelije čuvale na počecima razvoja medicine matičnih ćelija pre 30 godina. Taj metod je najjeftiniji metod obrade matičnih ćelija jer ne zahtjeva veliku manipulaciju uzorka i obrada je brza. Vremenom se pokazalo da terapija takvim matičnim ćelijama može izazvati određena neželjena dejstva u vidu češćih posttransfuzionih rekacija zbog veće količine konzervansa koju je potrebno staviti u veću zapreminu koja se čuva pri punoj krvi i da raspadni produkti eritrocita kojih ima više u uzorku pune krvi takođe mogu doprineti češćim neželjenim reakcijama. Zbog toga su u toku 2019 godine sprovedene samo 2 terapije matičnim ćelijama iz krvi čuvane na ovaj način.

2. Sepax ili AXP metoda (uzorak sa redukovanim volumenom)
Sledeći korak u razvoju obrade i čuvanja uzorka matičnih ćelija je separacija matičnih ćelija. To može da se napravi mašinski, takozvanom Sepax metodom ili prirodnijom gravitacionom metodom. Sepax je praktično centrifuga koja odvaja matične ćelije od ostalih elemenata krvi. Time se dobijaju koncentrovane matične ćelije i odvajaju elementi krvi koji mogu izazavati neželjena dejstva. Ovaj način međutim ima ograničenje u volumenu uzorka koji može biti obrađen i svi uzorci ispod 30ml krvi neće biti obrađeni ovom metodom, a to je nekih 20% uzoraka. Centrifuga takođe više oštećuje ćelije tako da na kraju dobijamo manji broj matičnih ćelija.

3. Custom Made Separation (Gravitaciona) metoda
Najprirodniji oblik separacije matičnih ćelija je gravitaciona metoda. Njome se dobija koncentrovan uzorak matičnih ćelija spremnih za terapiju bez gubitka broja matičnih ćelija. Tom metodom se sačuvaju i svi faktori rasta koji su značajni u regenerativnoj medicini koja se ubrzano razvija poslednjih 5 godina. Samo u 2019 godini ovim uzorcima je širom sveta sprovedeno preko 4.000 terapija. Ovom metodom se za razliku od čuvanja u punoj krvi matične ćelije sačuvaju u dva zasebna odeljka čime je moguće više puta koristiti uzorak matičnih ćelija.Većina savremenih banaka matičnih ćelija je u poslednjih nekoliko godina prihvatilo gravitacionu metodu kao standard. Štaviše, Bio Save uzorci krvi se pre skladištenja obrađuju posebno prilagođenom gravitacionom metodom koja je u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog uzorka. Tako je i dobila naziv "Custom Made Separation" metoda.

 

Bio Save uzorci se obrađuju u jednom od najsavremenijih biomedicinskih centara u svijetu, FamiCord. Po broju sačuvanih uzoraka FamiCord je najveća banka u Evropi i druga po veličini u svijetu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja na temu čuvanja matičnih ćelija budite slobodni da nas kontaktirate. Organizaćemo vam savetovanje sa nekim od naših ljekara.

 

 vertikalna_krv2.png