Pitanja i odgovori: Zašto Bio Save

Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između različitih banaka za matične ćelije. Vi ne želite da se matične ćelije Vašeg djeteta samo zamrznu, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe smiju da budu upotrijebljene za transplantaciju? 

U tom slučaju bi i danas najbolji izbor bio: Bio Save.

Zašto? Odluku o tome da li da se upotrijebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život donosi ljekar. On liječi i snosi odgovornost. Njemu je važan visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o ljekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija posjeduju sve banke matičnih ćelija. Odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za liječenje Vašeg djeteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne posjeduju sve banke.

Po želji mnogih budućih roditelja dajemo predlog od 10 pitanja koja trebate postaviti, gdje se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami naprave poređenje banaka, a ujedno dajemo i odgovore na ista pitanja.

Krenimo redom:

1. Koliko godina iskustva u čuvanju matičnih ćelija iz pupčanika ima banka?
FamiCord je jedan od pionora među bankama matičnih ćelija u Evropi sa preko 15 godina iskustva.

2. Koliko uzoraka matičnih ćelija je do sada sačuvano u FamiCord Group ?
U FamiCord Group je do sada obrađeno i sačuvano preko 210.000 uzoraka. 

3. Da li banka posjeduje GMP standard?
FamiCord Group posjeduje GMP standard kao i druge važne sertifikate od kojih bi izdvojili, AABB (American Association of Blood Banks ) sertifikat -njega posjeduju samo najbolje banke matičnih ćelija u svijetu.

4. Koliko iskustvo u upotrebi matičnih ćelija iz pupčanika za liječenje djece (i bolesnog brata ili sestre) ima banka?
FamiCord Group ima najveći broj tretmana matičnim ćelijama, preko 700 liječenja.

5. Da li se vrši procjena porodične istorije bolesti?
Radi dobijanja što jasnije slike o kvalitetu preparata matičnih ćelija iz pupčanika i mogućnosti primjene FamiCord Group vrši procjenu anamneze porodične istorije bolesti prije porođaja, koja obuhvata 33 pitanja, kao i procjenu anamneze istorije bolesti majke i djeteta nakon porođaja, koja obuhvata 25 pitanja.

6. Da li preparati matičnih ćelija uskladišteni kod FamiCord Griup mogu da se upotrijebe ?
FamiCord Group posjeduje odobrenje za tretmane matičnim ćelijama, kako lično za dijete (autologna), tako i za brata ili sestru (alogena), ali i kao pomoć drugima (donacija).

7. Da li se transport matičnih ćelija vrši samo radnim danima ili i vikendom i praznicima, tj. na koji način?
Za što veći broj ćelija, ali i što bolji kvalitet potrebno je da matične ćelije u što kraćem roku stigne od porodilišta do banke. Bio Save vrši transport matičnih čelija 365 dana u godini putem Der Kurier-a (specijalizovane službe za transport medicinskog materijala) i DHL-a.

8. U slučaju potrebe za liječenjem, ko snosi trošak transporta matičnih ćelija do klinike u kojoj se vrši liječenje?
Bio Save će u slučaju terapijeske primjene pokriti trošak transporta matičnih ćelija do bilo koje bolnice u svijetu.  

9. Da li banka može da organizuje tarapijsku primjenu za Vaše dijete ?

FamiCord Group je jedina banka u Evropi koja ima svoju kliniku za liječenje matični ćelijama. Uzorcima iz FamiCord Group je do sada liječeno 1.200 pacijenata.

10. Zašto je Bio Save logičan izbor?

U svijetu postoji jako veliki broj banaka koje čuvaju matične ćelije. Pravi izazov je upotrijebiti matične ćelije u terapiji. Bio Save Fondacijia jedina u Crnoj Gori Vašem djetetu u slučaju potrebe omogućava pristup u preko 100 bolnica širom svijeta koje imaju dugogodišnje iskustvo u liječnju matičnim ćelijama.