Doc Dr Slavica Vujović o matičnim ćelijama

Gostujući u emisji Boje jutra, Doc Dr Slavica Vujović iznosi svoje stručno mišljenje o matičnim ćelijama. Ovaj istaknuti ekspert smatra da matične ćelije imaju važno mjesto u medicini budućnosti, pogotovo kada se radi o regenerativnoj medicini.