HARMONY™ PRENATALNI TEST POTVRĐENO 100% PRECIZAN

HARMONY™ PRENATALNI TEST POTVRĐENO 100% PRECIZAN

 

Harmony™ prenatalni test je u Bio Save Group na Balkanu do sada uradilo preko 14.000 trudnica i pokazao je 100%-nu preciznost u otkrivanju Down-ovog sindroma sa 52 dijagnostikovana slučaja koji su svi potvrđeni dodatnim analizama verifikacije.

 

Za Harmony prenatalni test se do sada na Balkanu odlučilo preko 14.000 trudnica. Njih 52 su u ranoj trudnoći saznale da nose bebu sa Daunovim sindromom.

 

Invanzivnom procedurom potvrđeno je da su svih 52 beba zaista imale Daunov sindrom. Takvi rezultati dokazuju da je preciznost Harmony prenatalnog testa 100%.

 

U isto vrijeme sve trudnice koje su dobile negativan test su rodile djecu bez Daunovog sindroma.

 

RIZIK KOD TRUDNICE ZA DAUNOV SINDROM

 

Rizik kod trudnice starosti od 35 godina je 1:360 (dakle u 360 trudnoća rađa se jedno dijete s Daunovim sindromom)

Harmony_100%_Rizik_1_360,-CG.jpeg

 

Kada trudnica ima 30 godina, rizik koji nose godine starosti je 1:1000 (dakle u hiljadu trudnoća rađa se jedno dijete s Daunovim sindromom), dok je rizik kod trudnice sa 40 godina već desetostruki, dakle, na svakih 100 trudnoća rađa se jedno dijete sa Daunovim sindromom.

 

Harmony_proces_u_3_koraka,-CG.jpeg