Mini mozak razvijen od matičnih ćelija u Petrijevoj šolji

Shodno tome da je mozak najsloženiji ljudski organ, naučnicima do sada nije polazilo za rukom da stvore mozak nalik ljudskom.Naučnici sa Instituta za molekularnu biologiju na Austrijskoj akademiji nauka u Beču su sada po prvi put uzgajili mini mozak pomoću matičnih ćelija u specijalnom biorekatoru. Njihov rad je objavljen u renomiranom stručnom magazinu Nature

Osam do deset dana nakon zasijavanja ljudskih reprogramiranih matičnih ćelija, tzv. ipS ćelija, došlo je do njihovog diferenciranja u nervno tkivo. Nakon 20 do 30 dana one su u jednom pokretnom bioreaktoru nastavile da se razvijaju u različite trodimenzionalne djelove mozga, između ostalog u prednji, srednji i zadnji mozak. Veličine od oko 4 milimetara, ovaj „Mini-Brain“ odgovara mozgu embriona u stomaku od 9. nedelja.

Za naučnike je, prije svega, bilo zapanjujuće to što je uzgajan mozak bio sposoban da izgradi nervne i glija ćelije i da su se pojedini djelovi mozga organizovali kao kod mozga embriona. Na taj način se veoma dobro mogu posmatrati aktivnost nervnih ćelija i komunikacija između ćelija.

Naučnici u svom mini-mozgu vide dobar model za dublje istraživanje neuroloških bolesti i oboljenja mozga, kao što su autizam ili šizofrenija. Takođe, na ovaj način mogu biti testirani ljekovi za moždana oboljenja. Ipak, dug je put do uzgajanja kompletnog mozga ili tkiva za zamjenu oštećenih djelova mozga, kažu naučnici.