Cjenovnik

    Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+40
Bio Save
+50
  Standardni paketi usluga obuhvataju        
A Neograničeno trajanje ugovora  check.png  check.png  check.png  check.png
B Bez dodatnih troškova na godišnjem nivou  check.png  check.png  check.png  check.png
C Stručne konsultacije od strane naših medicnskih eksperata  check.png  check.png  check.png  check.png
D Detaljna medicinska istorija i procjena naših ljekara  check.png  check.png  check.png  check.png
E Obuka osoblja u porodilištu od strane naših saradnika  check.png  check.png  check.png  check.png
F Transportni paket sa setom za uzimanje krvi Vita 34 stabilan u pogledu temperature  check.png  check.png  check.png  check.png
G Besplatno uzimanje pupčane krvi u porodilištu  check.png  check.png  check.png  check.png
H Transport do naše laboratorije vrši se preko specijalizovane kurirske službe 365 dana godišnje  check.png  check.png  check.png  check.png
I Obrada matičnih ćelija u sterilnim uslovima (GMP-standard)  check.png  check.png  check.png  check.png
J Kompjutersko upravljanje krioprezervacijom u specijalnim kontenjerima za zamrzavanje Vita 34 ( Sepax standard )  check.png  check.png  check.png  check.png
K Ispitivanje kvaliteta matičnih ćelija u skladu sa zakonskim odredbama  check.png  check.png  check.png  check.png
L Dostavljanje i obrazloženje rezultata / sertifikat  check.png  check.png  check.png  check.png
M 50 godina osiguranja za slučaj insolventnosti kod HDI - Gerling, Nemačka  check.png  check.png  check.png  check.png
N Transport matičnih ćelija do klinike u slučaju terapijske primjene  check.png  check.png  check.png  check.png
  Standardni paketi usluga ne obuhvataju        
O Taksu za izvoz krvi iz Crne Gore - - - -
P Analizu krvi na HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifilis - - - -
  Vremenski period skladištenja        
Q Period skladištenja na 20 godina  check.png - - -
R Period skladištenja na 30 godina -   check.png - -
S Period skladištenja na 40 godina - -  check.png -
T Period skladištenja na 50 godina - - -   check.png
  Dodatne usluge        
U 180 EUR poklon popust za vjernost kod narednog skladištenja matičnih ćelija  check.png  check.png  check.png  check.png
V Petogodišnja garancija za cijenu kod narednog skladištenja matičnih ćelija  check.png  check.png check.png  check.png
W Posebni uslovi kod blizanačke trudnoće  check.png  check.png  check.png  check.png
  Ugovorom određena cijena 1.980€ 2.380€ 2.580€ 2.780€

Standardni paketi usluga obuhvataju

A  Neograničeno trajanje ugovora
Svaki ugovor traje neograničeno, jer zdravstvena preventiva treba da bude na raspolaganju Vašem djetetu tokom cijelog života.

B  Bez dodatnih troškova na godišnjem nivou
Ugovorom određena nadoknada je fiksna. Uslovi ugovora Vam garantuju da tokom ugovorenog perioda skladištenja nećete imati nikakvih dodatnih troškova. Veoma je važna finansijska sigurnost za Vas i Vaše dijete kod dugoročnog skladištenja matičnih ćelija.

C  Stručne konsultacije od strane naših medicinskih eksperata
Eksperti iz oblasti medicine će Vas stručno posavjetovati i pružiti Vam podršku u svim medicinskim pitanjima vezanim za temu matičnih ćelija iz pupčane krvi.

D  Detaljna medicinska istorija i procjena naših lekara
Pažljivo prikupljanje podataka i procjena medicinske istorije Vaše porodice su propisani od strane Ministarstva zdravlja Njemačke, a vrše se zbog sigurnosti Vašeg djeteta u slučaju terapijske primjene matičnih ćelija. Na osnovu formulara medicinske istorije i rezultata zabilježenih u trudničkoj dokumentaciji naši ljekari procjenjuju, da li sa medicinske tačke gledišta može biti izvršeno uzimanje matičnih ćelija i da li kasnije te matične ćelije mogu biti primijenjene u terapijske svrhe. Odgovarajuću potvrdu o tome dobiće i klinika, koju ste izabrali za porođaj.

E  Obuka osoblja u porodilištu od strane naših saradnika
Stručni tim naših saradnika vodi računa o tome da Vaše porodilište ispunjava sve preduslove propisane zakonom, koji su neophodni za dobijanje matičnih ćelija, kao i o tome da svi ljekari i sve babice prođu obuku za uzimanje matičnih ćelija. Do sada smo obukom pokrili 98% porodilišta u Crnoj Gori.

F  Specijalno dizajnirani transportni paket sa setom za uzimanje matičnih ćelija Vita 34
Sigurnosno pakovanje koje sadrži gel, čija je uloga da stabilizuje temperaturu, izolaciona kutija od stiropora i čip za mjerenje temperature, koji neprekidno bilježi temperaturu dizajnirali su stručnjaci Vita 34, da bi obezbijedili najbolji mogući kvalitet transporta matičnih ćelija. Paket sadrži set za uzimanje matičnih ćelija Vita 34, specijalno dizajniran za bezbjedno uzimanje matičnih ćelija kod normalnog porođaja i carskog reza, i kutiju sa priborom za dezinfekciju.

G  Besplatno uzimanje pupčane krvi u porodilištu
Uzimanje pupčane matičnih ćelija vrši obučeno osoblje. Troškovi uzimanja  matičnih ćelija su uračunati u cijenu.

H  Transport matičnih ćelija putem specijalizovane kurirske službe u našu laboratoriju
Naša info linija Vam je na raspolaganju 365 dana godišnje 24 časa. Možete biti sigurni da će transport matičnih ćelija u laboratoriju Vita 34 čak i vikendom ili praznicima biti izvršen u predviđenom roku, koji je propisan od strane Njemačke ljekarske komore.

I  Obrada matičnih ćelija u sterilnim uslovima (GMP standard)
Priprema matičnih ćelija vrši se u našoj laboratoriji Vita 34. Radi se o bezbjednoj laboratoriji u skladu sa GMP standardom (GMP: Good Manufacturing Practice - najviši medicinski standard za proizvođače medicinskih sredstava). Obrada matičnih ćelija se vrši u specijalno zaštićenim sterilnim prostorijama, gdje se neprekidno vrši nadzor, a pristup tim prostorijama je strogo ograničen.

J  Kompjutersko upravljanje krioprezervacijom u vrećicama za zamrzavanje Vita 34
  Matične ćelije se zamrzavaju u šest porcija (jedna glavna vrećica i pet uzoraka za dodatna testiranja). Matične ćelije se skladišti u specijalno dizajniranoj vrećici, koja je otporna na lomljenje. Svih šest porcija se nalazi u jednoj kaseti, koja garantuje ravnomerno i sigurno zamrzavanje i skladištenje. Trajno skladištenje se vrši u tankovima za zamrzavanje, koji imaju nezavisno napajanje strujom na temperaturi od -196°C.

K  Ispitivanje kvaliteta u skladu sa zakonskim odredbama
Matične ćelije moraju biti pažljivo ispitane u skladu sa propisanim parametrima kvaliteta. Tek tada ona može biti upotrijebljena u slučaju bolesti. Testiranje traje nekoliko nedelja i obuhvata sledeće relevantne korake.
Kod matičnih ćelija: broj potentnih ćelija, krvna grupa, kontrola sterilnosti, infekcioni markeri (HIV 1-RNK, hepatitis C-RNK, parvovirus B19-DNK, virus citomegalia-DNK). Ako je neophodno, kao npr. u slučaju pozitivne kontrole sterilnosti, sprovodimo dodatna testiranja.
Kod krvi majke: HIV 1/2 - antitijela/p24-antigen, TP-antitijela, hepatitis Bs-antigen, hepatitis Bc-antitijela, hepatitis C-antitijela, HTLV I/II-antitijela. Ako je neophodno, sprovodimo - testitanje i za druge parametre.

L  Dostavljanje i obrazloženje rezultata / setrifikat
Mi Vam saopštavamo rezultate ispitivanja matičnih ćelija i krvi majke. U slučaju da imate pitanja možete se telefonskim putem obratiti našem stručnom saradniku. Nakon toga ćete dobiti sertifikat.

M  50 godina osiguranja za slučaj insolventnosti kod HDI - Gerling, Germany osiguranja
Kao privatna banka matičnih ćelija mi smo nezavisni od uticaja nosilaca javnog interesa i subvencija i na taj način od odluka, koje mogu uticati na trajanje ili kvalitet skladištenja. Time Vam nudimo sigurnost, koju će podržati HDI - Gerling osiguranje, Germany.
HDI - Gerling će u slučaju insolventnosti obezbijediti finansijska sredstva za to da pupčana krv Vašeg djeteta do 50. godine života ostane pravilno uskladištena.

N  Transport matičnih ćelija do klinike
U slučaju da su potrebne matične ćelije Vašeg djeteta za terapijsku primjenu dobićete od nas sveobuhvatnu podršku. Pomoći ćemo Vam pri ispunjavanju formulara, kod dogovora sa ljekarima i ako je to moguće, zajedno ćemo potražiti specijalistu. Mi donosimo krioprezervirane matične ćelije u specijalnom tanku u kliniku i pomažemo da se matične ćelije otope i pripreme. Za ove zadatke Vita 34 je oformila specijalni tim za transport matičnih ćelija.

Standardni paketi usluga ne obuhvataju

O  Taksa za izvoz krvi iz Crne Gore
Administrativna taksa za izvoz krvi iz Crne Gore nije uračunata u cijenu. Taksa se uplaćuje Ministarstvu Zdravlja Republike Crne Gore i iznosi *5,00 eura. Na osnovu ove takse se izdaje saglasnost za izvoz matičnih ćelija iz pupčane krvi iz Crne Gore. Bio Save u ime roditelja podnosi zahtjev za dobijanje saglasnosti Ministarstva Zdravlja za izvoz matičnih ćelija iz pupčane krvi iz Crne Gore na osnovu ugovora koji je sklopljen između Bio Save-a i roditelja.

* Cijena administrativne taksa za izvoz krvi iz Crne Gore može da se mijenja u zavisnosti od odluke Ministarstva Zdravlja Republike Crne Gore.

P  Analiza krvi
Analiza krvi na HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifiis nije uračunata u cijenu.

Vremenski period skladištenja

Q  Bio Save Klasik
Bio Save Klasik podrazumijeva period skladištenja na 20 godina.

R  Bio Save +30
Bio Save +30 podrazumijeva period skladištenja na 30 godina.

S  Bio Save +40
Bio Save +40 podrazumijeva period skladištenja na 40 godina.

T  Bio Save +50
Bio Save +50 podrazumijeva period skladištenja na 50 godina.

Dodatne usluga

U  180 EUR poklon popust za vjernost
Ukoliko se odlučite za skladištenje matičnih ćelija u Vita 34 i za naredno dijete, dobićete popust od 180 EUR. Ovaj popust se ne može kombinovati i sabirati sa drugim popustima ili posebnim pogodnostima u slučaju blizanačkog porođaja.

V  Petogodišnja garancija za cijenu kod narednog skladištenja matičnih ćelija
Ukoliko se tokom narednih pet godina odlučite za skladištenje matičnih ćelija drugog djeteta po istim ugovornim uslovima, mi Vam garantujemo istu cijenu kao kod prvog skladištenja, bez obzira na eventualne korekcije cijena koje su se desile u međuvremenu.

W  Posebni uslovi kod blizanačke trudnoće
U slučaju blizanačkog porođaja nudimo Vam posebne pogodnosti. Za prvo dijete plaćate cijelu ugovorom određenu sumu u zavisnosti od perioda skladištenja (precizirano pod: Q, R, S i T) dok za drugo plaćate: na period od 20 godina 990.00 €, na period od 30 godina 1.190 €, na period od 40 godina 1.290 € i na period od 50 godina 1.390 €.