Cjenovnik

    Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+40
Bio Save
+50
  Standardni paketi usluga obuhvataju        
A Bez dodatnih troškova na godišnjem nivou  check.png  check.png  check.png  check.png
B Stručne konsultacije od strane naših medicnskih eksperata  check.png  check.png  check.png  check.png
C Detaljna medicinska istorija i procjena naših ljekara  check.png  check.png  check.png  check.png
D Obuka osoblja u porodilištu od strane naših saradnika  check.png  check.png  check.png  check.png
E Specijalno dizajnirani transportni paket sa setom za uzimanje matičnih ćelija  check.png  check.png  check.png  check.png
F Besplatno uzimanje pupčane krvi u porodilištu  check.png  check.png  check.png  check.png
G Transport matičnih ćelija putem specijalizovane kurirske službe do laboratorije.  check.png  check.png  check.png  check.png
H Obrada matičnih ćelija u sterilnim uslovima (GMP-standard)  check.png  check.png  check.png  check.png
I Kompjutersko upravljanje krioprezervacijom u kesama za zamrzavanje ( Sepax standard )  check.png  check.png  check.png  check.png
J Ispitivanje kvaliteta matičnih ćelija u skladu sa zakonskim odredbama  check.png  check.png  check.png  check.png
K Dostavljanje i obrazloženje rezultata / sertifikat  check.png  check.png  check.png  check.png
L Podrška u liječenju od strane Bio Save Fondacije   check.png  check.png  check.png  check.png
M Transport matičnih ćelija do klinike   check.png  check.png  check.png  check.png
  Standardni paketi usluga ne obuhvataju        
N Taksu za izvoz krvi iz Crne Gore - - - -
O DNK test - - - -
  Vremenski period skladištenja        
P Period skladištenja na 20 godina  check.png - - -
Q Period skladištenja na 30 godina -   check.png - -
R Period skladištenja na 50 godina - - -   check.png
  Dodatne usluge        
S 180 EUR poklon popust za vjernost kod narednog skladištenja matičnih ćelija  check.png  check.png  check.png  check.png
T Doživotna garancija za cijenu kod narednog skladištenja matičnih ćelija  check.png  check.png check.png  check.png
U Posebni uslovi kod blizanačke trudnoće  check.png  check.png  check.png  check.png
  Ugovorom određena cijena 1.980€ 2.380€ 2.580€ 2.780€

OBRAZLOŽENJE NAŠIH USLUGA 

A  Bez dodatnih troškova na godišnjem nivou
Ugovorom određena nadoknada je fiksna. Uslovi ugovora Vam garantuju da tokom ugovorenog perioda skladištenja nećete imati nikakvih dodatnih troškova. Veoma je važna finansijska sigurnost za Vas i Vaše dijete kod dugoročnog skladištenja matičnih ćelija.

B  Stručne konsultacije od strane naših medicinskih eksperata
Eksperti iz oblasti medicine će Vas stručno posavjetovati i pružiti Vam podršku u svim medicinskim pitanjima vezanim za temu matičnih ćelija iz pupčane krvi.

C  Detaljna medicinska istorija i procjena naših lekara
Pažljivo prikupljanje podataka i procjena medicinske istorije Vaše porodice, vrše se zbog sigurnosti Vašeg djeteta u slučaju terapijske primjene matičnih ćelija. Na osnovu formulara medicinske istorije i rezultata zabilježenih u trudničkoj dokumentaciji naši ljekari procjenjuju, da li sa medicinske tačke gledišta može biti izvršeno uzimanje matičnih ćelija i da li kasnije te matične ćelije mogu biti primijenjene u terapijske svrhe. 

D  Obuka osoblja u porodilištu od strane naših saradnika
Stručni tim naših saradnika vodi računa o tome da Vaše porodilište ispunjava sve preduslove propisane zakonom, koji su neophodni za dobijanje matičnih ćelija, kao i o tome da svi ljekari i sve babice prođu obuku za uzimanje matičnih ćelija. 

E  Specijalno dizajnirani transportni paket sa setom za uzimanje matičnih ćelija 
Sigurnosno pakovanje koje sadrži gel, čija je uloga da stabilizuje temperaturu, izolaciona kutija od stiropora i čip za mjerenje temperature, koji neprekidno bilježi temperaturu dizajnirali su stručnjaci, da bi obezbijedili najbolji mogući kvalitet transporta matičnih ćelija. Paket sadrži set za uzimanje matičnih ćelija, specijalno dizajniran za bezbjedno uzimanje matičnih ćelija kod normalnog porođaja i carskog reza, i kutiju sa priborom za dezinfekciju.

F  Besplatno uzimanje pupčane krvi u porodilištu
Uzimanje pupčane matičnih ćelija vrši obučeno osoblje. Troškovi uzimanja  matičnih ćelija su uračunati u cijenu.

G  Transport matičnih ćelija putem specijalizovane kurirske službe do laboratorije
Naša info linija Vam je na raspolaganju 365 dana godišnje 24 časa. Možete biti sigurni da će transport matičnih ćelija u laboratoriju Vita 34 čak i vikendom ili praznicima biti izvršen u predviđenom roku.

H  Obrada matičnih ćelija u sterilnim uslovima (GMP standard)
Priprema matičnih ćelija vrši se u našoj laboratoriji. Radi se o bezbjednoj laboratoriji u skladu sa GMP standardom (GMP: Good Manufacturing Practice - najviši medicinski standard za proizvođače medicinskih sredstava). Obrada matičnih ćelija se vrši u specijalno zaštićenim sterilnim prostorijama, gdje se neprekidno vrši nadzor, a pristup tim prostorijama je strogo ograničen.

I  Kompjutersko upravljanje krioprezervacijom u kesama za zamrzavanje
  Matične ćelije se skladiše u secijalno dizajniranoj kesi koja je otporna na lomljenje. U slučaju da je prikupljenja veća zapremina krvi, ona će bez dodatnih troškova biti podijeljena u čak dvije odvojene kese. Trajno skladištenje se vrši u tankovima za zamirzavanje na temperaturi od -196°C.

J  Ispitivanje kvaliteta u skladu sa zakonskim odredbama
Matične ćelije moraju biti pažljivo ispitane u skladu sa propisanim parametrima kvaliteta. Tek tada ona može biti upotrijebljena u slučaju bolesti. Testiranje traje nekoliko nedelja i obuhvata sledeće relevantne korake.
Kod matičnih ćelija: broj potentnih ćelija, krvna grupa, kontrola sterilnosti, infekcioni markeri (HIV 1-RNK, hepatitis C-RNK, parvovirus B19-DNK, virus citomegalia-DNK). Ako je neophodno, kao npr. u slučaju pozitivne kontrole sterilnosti, sprovodimo dodatna testiranja.
Kod krvi majke: HIV 1/2 - antitijela/p24-antigen, TP-antitijela, hepatitis Bs-antigen, hepatitis Bc-antitijela, hepatitis C-antitijela, HTLV I/II-antitijela. Ako je neophodno, sprovodimo - testitanje i za druge parametre.

K  Dostavljanje i obrazloženje rezultata / setrifikat
Mi Vam saopštavamo rezultate ispitivanja matičnih ćelija i krvi majke. U slučaju da imate pitanja možete se telefonskim putem obratiti našem stručnom saradniku.

L Podrška u liječenju od strane Bio Save Fondacije

Bio Save Fondacija je registrovana kao fondacija za pomoć pri liječenju matičnim ćeljama i kao takva je specijalizovana za pomoć ne samo klijentima Bio Save-a već svoj djeci kojoj je pomoć potrebna bez obzira u kojoj banci su matične ćelije sačuvane. 

M Transport matičnih ćelija do klinike
U slučaju da su potrebne matične ćelije Vašeg djeteta za terapijsku primjenu dobićete od nas sveobuhvatnu podršku. Pomoći ćemo Vam pri ispunjavanju formulara, kod dogovora sa ljekarima i ako je to moguće, zajedno ćemo potražiti specijalistu. Mi obezbijeđujemo transport matičnih ćelija u specijalnom tanku u kliniku.

 

Standardni paketi usluga ne obuhvataju

N  Taksa za izvoz krvi iz Crne Gore
Administrativna taksa za izvoz krvi iz Crne Gore nije uračunata u cijenu. Taksa se uplaćuje Ministarstvu Zdravlja Republike Crne Gore i iznosi *5,00 eura. Na osnovu ove takse se izdaje saglasnost za izvoz matičnih ćelija iz pupčane krvi iz Crne Gore. Bio Save u ime roditelja podnosi zahtjev za dobijanje saglasnosti Ministarstva Zdravlja za izvoz matičnih ćelija iz pupčane krvi iz Crne Gore na osnovu ugovora koji je sklopljen između Bio Save-a i roditelja.

* Cijena administrativne taksa za izvoz krvi iz Crne Gore može da se mijenja u zavisnosti od odluke Ministarstva Zdravlja Republike Crne Gore.

O  DNK test
Preventivni DNK skrining - rano utvrđivanje zdravstvenih rizika bebe.

Vremenski period skladištenja

P  Bio Save +20
Bio Save Klasik podrazumijeva period skladištenja na 20 godina.

Q  Bio Save +30
Bio Save +30 podrazumijeva period skladištenja na 30 godina.

R  Bio Save +50
Bio Save +50 podrazumijeva period skladištenja na 50 godina.

Dodatne usluga

S  180 EUR poklon popust za vjernost
Ukoliko se odlučite za skladištenje matičnih ćelija i za naredno dijete, dobićete popust od 180 EUR. Ovaj popust se ne može kombinovati i sabirati sa drugim popustima ili posebnim pogodnostima u slučaju blizanačkog porođaja.

T Doživotna garancija za cijenu kod narednog skladištenja matičnih ćelija
Ukoliko se tokom narednih pet godina odlučite za skladištenje matičnih ćelija drugog djeteta po istim ugovornim uslovima, mi Vam garantujemo istu cijenu kao kod prvog skladištenja, bez obzira na eventualne korekcije cijena koje su se desile u međuvremenu.

U  Posebni uslovi kod blizanačke trudnoće
U slučaju blizanačkog porođaja nudimo Vam posebne pogodnosti. Za prvo dijete plaćate cijelu ugovorom određenu sumu u zavisnosti od perioda skladištenja (precizirano pod: P, Q, R i S) dok za drugo plaćate: 50% sume za određeni broj godina.

V Mogućnost odloženog plaćanja

Obezbedili smo mogućnost plaćanja na rate putem kredita uz ratu već od 39 €/m