Fondacija BioSave: Matične ćelije čuvaju živote naše djece

Trenutno u Crnoj Gori građani mogu pohraniti matične ćelije samo putem BioSave-a i to poverenje želimo da opravdamo profesionalnim pristupom i pristupačnim uslovima čuvanja.


Zašto su stanovnici Crne Gore krajem prošle godine izgubili poverenje u jednu veliku banku i šta to znači za poslovanje drugih?


Nisu mi poznati razlozi zbog kojih je predstavnišvo Cryosave prestalo sa radom u Crnoj Gori. Ne bih se bavio nagađanjem, ali budući da predstavništvo funkcioniše kao firma po svim principima tržišnog poslovanja, razloge je moguće potražiti u toj sferi. Činjenica je da smo muđusobno bili ozbiljna konkurencija i da smo se od početka maksimalno trudili da se nametnemo kvalitetom usluga i stavljanjem interesa i potreba klijenata u prvi plan. Od 2012. godine kada smo počeli sa radom, nije se dogodilo da roditelj koji je u trenutku rođenja djeteta uzbuđen i često veoma zbunjen, mora da misli o transportu seta sa matičnim ćelijama od porodilišta do biobanke. To je od prvog dana bila naša briga, kao i spremnost da budemo raspoloživi i otvoreni za sva pitanja budućih roditelja tokom 24 časa svih 365 dana, jer oni na to imaju pravo. Prestanak rada Cryosave je za nas značio novu dimenziju obaveze i odgovornosti prema građanima Crne Gore, jer se od početka bavimo čuvanjem matičnih ćelija i nameravamo da tako i ostane. Zatvaranja predstavništva Cryosave banke u Crnoj Gori ne treba da zabrinjava roditelje jer njihovi preparati pupčane krvi su na sigurnom mjestu, krioprezervirani sve do momenta njihove upotrebe. Roditelji mogu biti bezbrižni, jer je sigurnost poslovanja banke matičnih ćelija garantovana najstrožijim evropskim regulativama. A mi iz BioSave ćemo im pružiti logističku podršku. Naime Bio Save fondacija pruža besplatnu podršku i nudi otvorenu mogućnost svim roditeljima da povuku za slučaj potrebe uzorak ostavljen u bilo kojoj od konkurentskih banaka, kao i kompletnu besplatnu logistiku da se dijete uputi na liječenje u neku od najbolih bolnica u Evropi.

 

Osnovali ste Bio Save fondaciju. Kakvi su njeni ciljevi i na koji način ona može biti u službi gradjana Crne Gore?


Vodeći se upravo motivima da kao kompanija trajemo i budemo u službi građana Crne Gore i servis za razvoj personalizove medicine, koja je po našem mišljenju novo poglavlje u razvoju zdravstvene zaštite na globalnom nivou, razvili smo Biosave Fondaciju. Okidač za početak rada Fondacije je bila i naglašena zabrinutost građana nastala prestankom rada jedne biobanke, uz činjenicu da pored Crne Gore, postojimo u još šest država u okruženju sa oko 25.000.000 stanovnika ukupno. Jedini motiv rada Fondacije je upravo potreba da pružimo podršku građanima kada su im deponovane ćelije neophodne i kada moraju da savladaju brojne zadatke koji obuhvataju tumačenje i prevođenje medicinske dokumentacije, pronalaženje i izbor odgovarajuće klinike i doktora u Evropi i svijetu, da protumače različite propise, obezbijede transport uzorka od banke do bolnice, koje mogu biti u različitim zemljama, pronađu smještaj i prevoz i još mnogo toga. I sve to želimo da učinimo potpuno besplatno za svaku porodicu u Crnoj Gori bez obzira kada je i u kojoj biobanci deponovala matične ćelije svoga djeteta. Nedavno smo pružili podršku te vrste jednoj porodici iz Vršca, koja je matične ćelije za svoje dijete ostavila upravo kod Cryosave banke. Moram da priznam da smo ponosni na tu činjenicu i spremni smo da i ubuduće na ovakav način pomažemo roditeljima. Jer svako ko je matične ćelije ostavio ima i pravo da ako mu zatrebaju na najjednostavniji način do njih i dodje.


Koji je pravi način da bismo shvatili pravi potencijal matičnih ćelija u lečenju različitih oboljenja i ko je u tome najuspešniji u Evropi?


Matične ćelije predstavljaju temelj života. Iz prve matične ćelije – oplođene jajne ćelije, razvija se cio čovjekov organizam. Njihovim umnožavanjem i diferencijaicijom nastane više od 200 ćelijskih vrsta, npr krvne, mišićne i nervne ćelije. Milioni matičnih ćelija, koje su po pravilu slobodne od virusa, nalaze su u pupčaniku. Čuvanjem uzorka krvi iz pupčane vrpce, pruža se mogućnost djetetu i njegovoj porodici da u slučaju potrebe iskoriste napredak medicine u oblasti primjene matičnih ćelija. Sopstveni uzorak garantuje kompatibilne, nepromenjeno mlade i potentne matične ćelije. Na porođaju one se uzimaju jednostavno i bezbolno, bez rizika po zdravlje majke i bebe. Metodom koju koristi FamiCord, matične ćelije iz pučane vrpce mogu se čuvati cijelog života. Na taj način one čak i decenijama nakon njihovog uzimanja stoje na raspolaganju u slučaju potrebe i to sa nepromijenjenim najvećim kvalitetom. Sačuvani preparati su više stotina puta upotrijebljeni za liječenja različitih tipova oboljenja.
Bio Save zastupa FamiCord grupaciju koja objedinjuje vodeće biobanke u Evropi.
FamiCord Group je jedina banka u Evropi koja ima svoju kliniku za lečenje matičnim ćelijama. FamiCord Group, poseduje vrhunski standard AABB – Američke asocijacije banaka za matične ćelije koji garantuje da će Vaš uzorak biti prihvaćen za lečenje u svim bolnicama u svijetu.

 

Da li je i na koji način to dostupno našim gradjanima?


U želji da se građanima Crne Gore omogući praćenje savremenog napredka medicine kroz program skladištenja matičnih ćelija iz pupčane vrpce, od februara ove godine, Bio Save sarađuje se FamiCord grupacijom. Za razliku od ostalih banaka matičnih čelija, osim čuvanja preparata pupčane krvi, FamiCord nudi i usluge primjene matičnih ćelija na sopstvenoj specijalizovanoj klinici. U vezi sa tim, naši planovi su usmjereni ka tome da što većem broju građana omogućimo jednostavnije liječenje matičnim ćelijama.
Kao jednu od usluga, Bio Save je u saradnji sa Bio Save Fondacijom osmislio program besplatnog čuvanja matičnih ćelija “Moje je tvoje”. Svako dijete koje je bolesno dobiće priliku da već na porođaju brata ili sestre dobije jedan vrijedan poklon koji mu može spasiti život.
“Moje je tvoje” je program porodičnog čuvanja matičnih ćelija koji je oslobođen plaćanja bilo kakvih troškova. Potpuno besplatno omogućavamo porodicama koje žele da pohrane matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog novorođenčeta za nekog člana porodice (brata ili sestru) kome je postavljena dijagnoza koja je takva da ukazuje na postojanje oboljenja koje može da mu ugrozi život, a koje se može liječiti matičnim ćelijama u okviru standardne terapije.