moje-je-tvoje-1000x500.jpeg
Usluge

Usluge

Moje je tvoje Preventivni skrining STRATIPHARM-koristiće Vašem djetetu tokom cijelog života Poručite Bio Save katalog Proces Lokacije Download zona

Moje je tvoje

Moje je tvoje - Besplatno čuvanje matičnih ćelija

 

Program besplatnog čuvanja matičnih ćelija

Kao jednu od usluga, Bio Save je u saradnji sa Bio Save Fondacijom osmislio program besplatnog čuvanja matičnih ćelija “Moje je tvoje”.

Svako dijete koje je bolesno dobiće priliku da već na porođaju brata ili sestre dobije jedan vrijedan poklon koji mu može spasiti život.

“Moje je tvoje” je program porodičnog čuvanja matičnih ćelija koji je oslobođen plaćanja bilo kakvih troškova. Potpuno besplatno omogućavamo porodicama koje žele da pohrane matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog novorođenčeta za nekog člana porodice (brata ili sestru) kome je postavljena dijagnoza koja je takva da ukazuje na postojanje oboljenja koje može da mu ugrozi život, a koje se može liječiti matičnim ćelijama u okviru standardne terapije.

Program “Moje je tvoje” je specifično osmišljen da bi se ugroženim porodicama pružila prilika da sakupe matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog očekivanog novorođenčeta i da se iste sačuvaju bez ikakve nadoknade, sa ciljem daljeg liječenja oboljelog prvostepenog srodnika u bliskoj budućnosti.

Da bi se porodice kvalifikovale za program “Moje je tvoje”, dijete mora da ima dijagnozu bolesti koja trenutno spada u red oboljenja koja se mogu liječiti matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce, da postoji dokaz o prvostepenom krvnom srodstvu, i da postoji onkolog/hematolog koji se slaže sa tim da se dato oboljenje može liječiti uz upotrebu matičnih ćelija. Bio Save će obezbijediti komplet za sakupljanje krvi i obradiće i sačuvati uzorak krvi iz pupčane vrpce novorođenčeta, do trenutka kada se ukaže potreba da se isti iskoristi, bez zaračunavanja bilo kakvih troškova datoj porodici.

Bio Save snosi sve troškove koje vam zaračunava porodilište koje je uključeno u postupak sakupljanja uzorka krvi iz pupčane vrpce vašeg novorođenčeta kao i sve naknade za transport uzorka do naše laboratorije.