Akreditacije

Vita 34 je prva privatna banka matičnih ćelija koja je za obradu i skladištenje dobila potvrdu rada po osnovu strogog GMP standarda, koji je dokaz da se sprovodi najstroža kontrola kvalitete procesa obrade, krioprezervacije, kao i pripreme matičnih ćelija za eventualnu upotrebu i to po standardima EU direktive. Pored ostalih sertifikata, Vita 34 ima odobrenje od Paul Ehrlich Instituta, koji je institucija Savezne Republike Njemačke. Ova institucija izveštava Ministarstvo zdravlja Njemačke, a nadležnost ove institucije je kao i FDA u SAD-u. (FDA - Agencija za hranu i ljekove u Americi)

GMP certifikat po standardima EU direktive

Vita 34 je prva privatna banka matičnih ćelija koja je za obradu i skladištenje dobila potvrdu rada po osnovu strogog GMP standarda, koji je dokaz da se sprovodi najstroža kontrola kvalitete procesa obrade, krioprezervacije, kao i pripreme matičnih ćelija za eventualnu upotrebu i to po standardima EU direktive.

GMP sertifikat je najviši medicinski standard u svijetu, te osigurava da se svaki uzorak matičnih ćelija iz pupčane vrpce obrađuje pod istim zahtevima kvaliteta. Obrada matičnih ćelija se vrši u specijalno zaštićenim sterilnim prostorijama, gde se neprekidno vrši nadzor, a pristup prostorijama je strogo ograničen. Svi laboratorijski materijali se, takođe, provjeravaju prije korištenja, kako bi se izbegli negativni uticaji na matične ćelije.

Vita 34 posluje pod strogim nadzorom njemačkih vlasti - najstroži zakoni u EU.

Vita 34 je jedina privatna banka matičnih ćelija koja je dobila odobrenje od Paul Ehrlich Instituta za pipremu alogenih transplantacija

U odnosu na ostale, Vita 34 ima širok spektar potencijalnih primjena matičnih ćelija iz pupčane vrpce. Ovo znači proizvodnu dozvolu za pripremu matičnih ćelija za autologne i alogene transplantacije, dozvolu od Paul Ehrlich Instituta za upotrebu u tretiranju krvnih oboljenja, kao i dozvolu za upotrebu matičnih ćelija u sklopu prve Evropske studije za dijabetes tipa 1.

Paul Ehrilch institut je agencija Njemačkog Ministarstva zdravlja, koja je nadležna za izdavanje dozvola u vezi sa istraživanjem biološkog materijala, kao i upotrebu matičnih ćelija u terapijske svrhe. Istraživanja koje ovaj institut svakodnevno sprovodi promovišu kvalitet, efikasnost i sigurnost biološkog medicinskog materijala. Vita 34 je jedina banka matičnih ćelija koja posjeduje dozvole za autolognu i alogenu upotrebu matičnih ćelija pupčane krvi (PEI.H.00601.01.1, PEI.H.0601.02.1).

Vita 34, dakle, omogućava upotrebu matičnih ćelija iz pupčane vrpce u krugu uže porodice još od 2002. godine.

ISO 9001:2000, ISO 13485:2003

MEDCERT kao najveće sertifikacijsko tijelo u Njemačkoj je dodelilo ISO 90001:2000 i ISO 13485:2003 standarde banci Vita 34, koje označavaju i potvrđuju izuzetan kvalitet u metodama prikupljanja i pohranjivanja matičnih ćelija pupčane krvi.

EFI (Evropsko federalno tijelo za imunogenetiku) akreditacija

Evropsko federalno tijelo za imunogenetiku je nadležni organ koji nadzire i promoviše razvoj imunogenetike na teritoriji Evrope. Evropsko federalno tijelo za imunogenetiku je dodijelilo Vita 34 akreditaciju prema EFI standardima (EFI STANDARDS 5,6) za testiranje histokompatibilnosti uzoraka.

DakkS sertifikat

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) je nacionalno akreditaciono tijelo Njemačke. Funkcija ovog tijela je procjena, testiranje, sertifikacija i monitoring tehničke kompetencije laboratorija, inspektorata i sertifikacijskih tela.