Čuvanje

“Tokom svog dugogodišnjeg rada sa matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce uvjerila sam se da je napredak u svim poljima medicine neminovan.”

dr Petra Rauprich,
Odjeljenje za medicinsku nauku VITA34

Najsigurniji set za transport matičnih ćelija

Već od samog uzimanja uzorka i pripreme za slanje, vodimo računa o sigurnosti uzorka matičnih ćelija. Zbog toga smo razvili poseban set za transport koji je od TUV-a (Svjetske organizacije za tehničku inspekciju) dobio priznanje za najbolji set za transport matičnih ćelija.

Idealna temperatura za transport matičnih ćelija je od 18°C do 26°C. Međutim, kada temperature dostignu 40°C, jedino Vita 34 set ima adekvatnu toplotnu izolaciju. Iako je veličina seta duplo veća i teža, a samim tim i skuplja nego kod ostalih porodičnih banaka, Vita 34 nastoji održati kvalitet uzorka i do samog dolaska u laboratoriju. Set je opremljen sa elektroničkim mjernim čipom za praćenje temperature, kako bi stručnjaci u laboratoriji imali zapis o promjenama temperature u samom transportu.

Skladištenje matičnih ćelija na -196°C

Od samog početka, kao prva evropska porodična banka, odlučili smo se za skladištenje matičnih ćelija.

Zamrzavanje uzoraka

Pohranjivanjem matičnih ćelija, čuvaju se samo hematopoetske - one matične ćelije koje pomažu liječenju krvnih oboljenja.Uzorci se pohranjuju na -196°C.

Skladištenje matičnih ćelija na 50 godina

Najviši kvalitet skladištenje matičnih ćelija, kao i dugogodišnje iskustvo omogućilo je da Vita 34 matičnih ćelija čuva na period od čak 50 godina.

Vita 34 je jedina banka koja je ispunila stroge uslove za pohranjivanje matičnih ćelija na 50 godina, pa roditelji mogu odabrati na koji period žele skladištiti matične ćelije svoje djece. Kvalitet i održivost standarda potvrđen je i osiguranjem matičnih ćelija na 50 godina, što je opet jedinstven slučaj u Evropi.