Instituti

TRM

TRM LeipzigTransplatacioni Centar za Regenerativnu medicinu Leipzig (TRM) sa Vita 34 istražuje VSEL matične ćelije. VSEL matične ćelije su po karakteristikama vrlo slične embrionalnim, tj. mogu se pretvoriti u bilo koje ćelije u tijelu. Istraživanje ovih matičnih ćelija otvara ogromne mogućnosti tretmana u budućnosti, tj. lečenje nekrvnih oboljenja.

TUM

Teschnische Universitat MunchenKlinika za pedijatrijsku i adolescentnu medicinu u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Minhen istražuju dijabetes tipa 1. Trenutno je već 7 djece iskoristilo uzorke sačuvane u Vita 34 za liječenje dijabetesa tipa 1. U studiji je planirano 10 transplantacija.

Fraunhofer

Fraunhofer GesellschaftFraunhofer institut u Lajpcigu u saradnji sa Vita 34 istražuje liječenje moždanih oštećenja.

Universitat Rostock

Universitat RostockUniverzitet u Rockstoku, Odjeljenje za kardiohirurgiju sarađuje sa Vita 34 u liječenju bolesti srca. Prema dosadašnjim objavljenim radovima, došlo je do pozitivnih rezultata.

Leibniz IPK

Leibniz IPKLeibniz institut za biljnu genetiku sarađuje sa Vita 34. Nedavno je objavljena studija u kojoj je otkrivena nova metoda detekcije malog broja matičnih ćelija u uzorku, a što je preduslov za dalja istraživanja.

MHH Hannover

MHH HannoverHannover medicinska škola u saradnji sa Vita 34 istražuje iPS matične ćelije. Njihova studija se bavi proučavanjem iPS matičnih ćelija iz pupčane krvi tj. izučavanjem njihovu sposobnost diferencijacije, za buduću primjenu u terapijama pedijatrijskih pacijenata.

Universität Leipzig

Universitat Leipzig Univerzitet u Leipzigu u saradnji sa Vita 34 na odjeljenju hematologije i onkologije sprovodi istraživanje uticaja mezenhimalnih matičnih ćelija iz pupčane krvi za GvHD - bolest odbacivanja transplantata matičnih ćelija, koja se obično javlja kod pacijenata koji prime matične ćelije zbog leukemije ili limfoma. Cilj je razviti klinički korisnu terapiju za liječenje ove bolesti, koja se javlja kod 50% alogenih transplantacija.