Istraživanje

“Istraživanje je za nas na prvom mjestu, jer svako saznanje doprinosi tome da se prošire mogućnosti primjene matičnih ćelija.”

dr Ridiger Alt
direktor istraživanja i razvoja u Vita 34

Mi istražujemo da bi Vaše dijete imalo korist od novih terapija

Mi smo ubijeđeni da će matične ćelije iz pupčane krvi pomoći da se u budućnosti pobijede danas još uvijek neizlečive bolesti. Nauka je na pragu novog razdoblja, u kojem će matične ćelije biti treći stub medicine, pored ljekova i hirurških metoda. Mi doprinosimo ovom razvoju u značajnoj mjeri. Ako uskladištite matične ćelije svog djeteta, pružate mu posebnu mogućnost da učestvuje u medicinskom razvoju.

Istraživanjima do napretka

Mi učestvujemo u osnovnim istraživanjima i ispitivanjima terapija. Pritom sarađujemo sa univerzitetima i renomiranim institutima za naučna istraživanja u cijeloj Njemačkoj. Mnogi naši istraživački rezultati su predstavljeni na međunarodnim kongresima i objavljeni u stručnim časopisima. Dva istraživačka projekta su nagrađena od strane Njemačkog društva za torakalnu, kardio i vaskularnu hirurgiju.

Ne završava se svaki istraživački projekat pozitivno, ali svaki rezultat doprinosi tome da bolje razumijemo matične ćelije iz pupčane krvi i da proširimo mogućnosti njihove primjene. Svaka nova oblast primjene, koja bude otkrivena, može da učini depo pupčane krvi Vašeg djeteta još dragocenijim.

Naši partneri:

(1) Univerzitet u Lajpcigu, (2) Fraunhofer institut za ćelijsku terapiju i imunologiju Lajpcig, (3) Transplatacioni centar za regenerativnu medicinu, Lajpcig, (4) Univerzitet Rostok, (5) Viša medicinska škola Hanover, (6) Tehnički univerzitet Minhen, (7) IPK Gatersleben, (8) BioPlanta GmbH Lajpcig, (9) Institut Lajbnic za biljnu biohemiju Hale