Pitanja i odgovori: Zašto Vita 34

Za kvalitetnu obradu matičnih ćelija nema jeftine genetike

Prije 17 godina postojala je samo jedna privatna banka matičnih ćelija u Evropi: Vita 34.

Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između pionira i drugih banaka. Vi ne želite da se matične ćelije Vašeg djeteta samo zamrznu, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe smiju da budu upotrijebljene za transplantaciju?
U tom slučaju bi i danas najbolji izbor bio: Vita 34.

Zašto? Odluku o tome da li da se upotrijebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život donosi ljekar. On liječi i snosi odgovornost. Njemu je važan visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o ljekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija posjeduju sve banke matičnih ćelija. Odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za liječenje Vašeg djeteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne posjeduju sve banke.

Po želji mnogih budućih roditelja dajemo predlog od 10 pitanja koja trebate postaviti, gdje se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami naprave poređenje banaka, a ujedno dajemo i odgovore na ista pitanja.

Krenimo redom:

1. Koliko godina iskustva u čuvanju matičnih ćelija iz pupčanika ima banka?
Vita 34 je najstarija privatna banka matičnih ćelija u Evropi sa 17 godina iskustva.

2. Koliko klijenata je do sada povjerilo matične ćelije na čuvanje?
Vita 34 ima preko 90.000 klijenata.

3. Da li banka posjeduje GMP standard?
Vita 34 je prva privatna banka u Evropi koja je dobila GMP standard.

4. Koliko iskustvo u upotrebi matičnih ćelija iz pupčanika za liječenje djece (i bolesnog brata ili sestre) ima banka?
Vita 34 ima najveći broj tretmana matičnim ćelijama, čak 28, što je više nego sve privatne banke u Evropi zajedno.

5. Da li se vrši procjena porodične istorije bolesti?
Radi dobijanja što jasnije slike o kvalitetu preparata matičnih ćelija iz pupčanika i mogućnosti primjene Vita 34 vrši procjenu anamneze porodične istorije bolesti prije porođaja, koja obuhvata 33 pitanja, kao i procjenu anamneze istorije bolesti majke i djeteta nakon porođaja, koja obuhvata 25 pitanja.

6. Da li preparati matičnih ćelija uskladišteni kod Vita 34 mogu da se upotrijebe ?
Vita 34 posjeduje odobrenje za tretmane matičnim ćelijama, kako lično za dijete (autologna), tako i za brata ili sestru (alogena), ali i kao pomoć drugima (donacija).

7. Da li se transport matičnih ćelija vrši samo radnim danima ili i vikendom i praznicima, tj. na koji način?
Za što veći broj ćelija, ali i što bolji kvalitet potrebno je da matične ćelije u što kraćem roku stigne od porodilišta do banke. Bio Save vrši transport matičnih čelija 365 dana u godini putem Der Kurier-a (specijalizovane službe za transport medicinskog materijala) i DHL-a.

8. U slučaju potrebe za liječenjem, ko snosi trošak transporta matičnih ćelija do klinike u kojoj se vrši liječenje?
Vita 34 je jedina banka koja posjeduje svoj transplantacioni tim. Stručno medicinsko osoblje prevozi matične ćelije iz pupčanika u kliniku gdje se vrši liječenje i na licu mjesta se uzorak priprema za tretman i predaje nadležnom ljekaru. Vita 34 za tu namjenu koristi sopstvenu mobilnu “Clean room” tehnologiju. Ova usluga je besplatna.

9. Kakav je kvalitet seta za transport matičnih ćelija? Zatražite da Vam pokažu kako set izgleda.
Set za transport krvi Vita 34 ima dva mjerača temperature, od kojih jedan memoriše tempereturu na svakih 90 minuta. Set za transport matičnih ćelija Vita 34 je po testu na temperaturno opterećenje TÜV-a dobio najbolje ocjene i postavljen je na ubjedljivo prvo mjesto.(TÜV - Njemačka organizacija za tehničku inspekciju)

10. Da li su matične ćelije Vašeg djeteta osigurane za slučaj insolventnosti banke?
Vita 34 ima garanciju osiguravajućeg društva HDI – Gerling, Germany, za dalje skladištenje u slučaju insolventnosti na period od 50 godina.

 

Zbog svega navedenog, kod odabira banke za skladištenje matičnih ćelija iz pupčanika, trebalo bi da se oslonite na kvalitet, iskustvo, odobrenja regulatornih organa i kompetentnost, jer zdravlje Vašeg djeteta Vam je dragocjeno.

Čuvati matične ćelije je dobro, ali još je bolje ako vam ikada zatrebaju da možete i da ih upotrijebite!