Sigurnost

“Roditelji nam povjeravaju nešto veoma dragocjeno. Zbog toga u svemu što radimo sigurnost ima najviši prioritet”

dr Ditmajer Eger
direktor proizvodnje u Vita 34

U našim istraživanjima stalno unapređujemo upotrebu i kvalitet matičnih ćelija iz pupčane krvi. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva postali smo priznati autoritet u svim oblastima matičnih ćelija iz pupčane krvi i znamo šta je važno budućim roditeljima i njihovim ljekarima. Zbog toga su matične ćelije Vašeg djeteta u najboljim rukama.

Mi radimo u sopstvenoj specijalnoj visokotehnološkoj laboratoriji pod nadzorom nadležnih organa

Sve važne korake - obradu i dugoročno skladištenje - obavljamo sami. Ovi zadaci se nalaze u rukama saradnika naše visokotehnološke laboratorije u Lajpcigu. Ovdje radimo sa odobrenjem i pod nadzorom njemačkih nadležnih organa na osnovu najvišeg medicinskog standarda u svijetu (GMP). Samo na ovaj način možemo sprovesti sopstvene visoke zahtjeve u pogledu kvaliteta, koji u mnogo čemu prevazilaze ovaj standard.

Prva GMP akreditovana porodična banka matičnih ćelija

Vita 34 je prva privatna banka matičnih ćelija koja je za obradu i skladištenje dobila potvrdu rada po osnovu strogog GMP standarda, koji je dokaz da se sprovodi najstroža kontrola kvaliteta procesa obrade, krioprezervacije, kao i pripreme matičnih ćelija za eventualnu upotrebu i to po standardima EU direktive.

Pored ostalih sertifikata, Vita 34 ima odobrenje od Paul Ehrlich Instituta, koji je zvanična Njemačka zdravstvena institucija. Ova institucija izveštava Ministarstvo zdravlja Njemačke, a nadležnost ove institucije je kao i FDA u SAD-u.

GMP sertifikat po standardima EU direktive

GMP sertifikat je najviši medicinski standard u svijetu, te osigurava da se svaki uzorak matičnih ćelija iz pupčane vrpce obrađuje pod istim zahtjevima kvaliteta. Obrada matičnih ćelija se vrši u specijalno zaštićenim sterilnim prostorijama, gdje se neprekidno vrši nadzor, a pristup prostorijama je strogo ograničen. Svi laboratorijski materijali se, takođe, provjeravaju prije korišćenja, kako bi se izbjegli negativni uticaji na matične ćelije. Vita 34 posluje pod strogim nadzorom njemačkih vlasti - najstroži zakoni u EU.

Vita 34 je jedina privatna banka matičnih ćelija koja je dobila odobrenje od Paul Ehrlich Instituta za pipremu alogenih transplantacija.

U odnosu na ostale, Vita 34 ima širok spektar potencijalnih primjena matičnih ćelija iz pupčane vrpce. Ovo znači proizvodnu dozvolu za pripremu matičnih ćelija za autologne i alogene transplantacije, dozvolu od Paul Ehrlich Instituta za upotrebu u tretiranju krvnih oboljenja, kao i dozvolu za upotrebu matičnih ćelija u sklopu prve Evropske studije za dijabetes tipa 1.

Vita 34 je jedina privatna banka matičnih ćelija koja posluje u Njemačkoj, a koja je dobila odobrenje od Paul Ehrlich Instituta za pipremu alogenih transplantacija. Vita 34, dakle, omogućava upotrebu matičnih ćelija iz pupčane vrpce za tretmane sestre ili brata još od 2002. godine.

Garantujemo, mi smo tu za Vas u slučaju da su Vam potrebne matične ćelije

Danas još uvek ne znamo da li ili u koju svrhu će jednog dana biti upotrebljee matične ćelije. Zbog toga smo podnijeli zahtjev za odobrenja za sve zamislive slučajeve. Da li je to klasična terapija matičnim ćelijama kod raka ili oboljenja krvnih sudova ili nova regenerativna terapija kao kod kardiovaskularnih oboljenja, da li kod samog donora ili kod njegovog brata ili sestre. U svakom slučaju mi vodimo računa o tome da matične ćelije budu upotrebljene tamo gde je potrebna.

Podrška roditeljima sve do primjene

U slučaju da treba da upotrijebite matične ćelije iz pupčane krvi Vašeg djeteta, dobićete praktičnu pomoć i podršku od našeg stručnog savjetovališta. U okvirima naših mogućnosti rado ćemo Vam pomoći da uspostavite kontakt sa specijalistima odgovarajućih stručnih oblasti. Odluku o tome da li zaista treba upotrijebiti matične ćelije donosi isključivo Vaš nadležni ljekar.

Jedan od savjetnika našeg stručnog savjetovališta je u toku daljeg procesa za Vas tu, pomaže Vam oko neophodnih formalnosti i na osnovu svog iskustva Vam pruža ličnu podršku. On je uvek, u toku i nakon transplantacije, u stalnom kontaktu sa nadležnim ljekarom.

U slučaju primjene naš tim donosi  matične ćelije direktno u bolnicu

Prije nego što se upotrijebe matične ćelije, saradnici u našoj laboratoriji izvode dodatne testove na probnom uzorku smrznutih matičnih ćelija i saopštavaju ljekaru rezultate ispitivanja. Posle toga na osnovu dogovora sa ljekarom koji vrši transplantaciju,
pripremamo transport matičnih ćelija do mjesta transplantacije. U te svrhe smo razvili preciznu logistiku i sastavili dva tima za matične ćelije. Iskusni saradnici iz laboratorije zajedno sa našim kurirom donose u kliniku dubokosmrznute matične ćelije u specijalnom kontejneru i po želji ljekara tamo ih pripremaju za primjenu.

Sigurnost - transport maticnih celija

Besplatan transport matičnih ćelija do klinike: u slučaju da su potrebne matične ćelije Vašeg djeteta za terapijsku primjenu dobićete od nas sveobuhvatnu podršku. Mi donosimo krioprezervirane matične ćelije u specijalnom tanku u kliniku i pomažemo da se matične ćelije otope i pripreme. Za ove zadatke Vita 34 je oformila specijalni tim za transport matičnih ćelija.

 

Vaša sigurnost

  • 50 godina garancije za čuvanje, obezbijeđeno osiguranjem za slučaj insolventnosti kod HDI - Gerling - Germany
  • Odobrenje za sve mogućnosti upotrebe
  • Pouzdana podrška našeg stručnog savjetovališta u slučaju primjene
  • Pratnja matičnih ćelija od strane našeg tima  sve do klinike