Zašto Vita 34

"Za kvalitetnu obradu matičnih ćelija nema jeftine genetike"

dr André Gerth 
Upravni odbor Vita 34

Prije 17 godina postojala je samo jedna privatna banka matičnih ćelija iz pupčanika u Evropi: Vita 34.

Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između Vita 34 i drugih banaka. Vi ne želite da se matične ćelije Vašeg djeteta samo zamrznu, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe smiju i mogu da budu upotrijebljene za transplantaciju?

Zašto bi u tom slučaju Vita 34 i danas bila Vaš najbolji izbor?

Odluku o tome da li da se upotrijebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život, donosi ljekar. On liječi i snosi odgovornost. Njemu su važni visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o ljekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija posjeduju sve banke matičnih ćelija. Odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za liječenje Vašeg djeteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne posjeduju sve banke.

Trenutno u Crnoj Gori postoji 3 registrovana predstavništva banaka matičnih ćelija iz Evrope. Po želji mnogih budućih roditelja predlažemo Vam 10 pitanja koja bi trebalo da postavite drugim bankama i čiji odgovori Vam mogu pomoći u donošenju ovako važne odluke, kome povjeriti nešto tako dragocjeno.

U pitanjima se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami napravite poređenje banaka. Ujedno Vam dajemo i odgovore Vita 34 na ista pitanja.