Zašto sačuvati uzorak sa redokuvanim volumenom

Zašto sačuvati uzorak sa redukovanim volumenom?

Savremena tehnologija koju koristi BioKryo osigurava povećan kvalitet separisanog uzorka matičnih ćelija.

Metodom redukcije krvi smanjuje se sadržaj crvenih krvnih zrnaca - time se smanjuje mogućnost oštećenja jetre kod transplantacije uzorka i povećava se sigurnost za Vaše dijete.

Ovaj način čuvanja smanjuje mogućnost pojave neželjenih efekata kod pacijenta usled nekompatibilnosti krvnih grupa ukoliko se uzorak koristi kod brata ili sestre.

Smanjenim uzorkom se smanjuje i korišćenje DMSO supstance u procesu zamrzavanja. DMSO se dovodi u vezu sa srčanim problemima, otežanim disanjem i veoma visokim ili niskim krvnim pritiskom. Čuvanjem manjeg uzorka - koncentrovanijeg - proporcionalno se koristi i manja DMSO doza.

U svijetu postoji 158 javnih banaka matičnih ćelija u 36 zemalja koje imaju uskladištenih preko 1.250.000 uzoraka (izvještaj iz oktobra 2016. godine) i 215 privatnih banaka matičnih ćelija u kojima je uskladišteno 8.330.000 uzoraka (izveštaj iz februara 201. godine).

Izvor: http://parentsguidecordblood.org/cordbloodindustryreport/

  • Mjeri se tačan broj CD34+ matičnih ćelija - poznat kvalitet uzorka prije zamrzavanja.
  • Manji rizik od infuzijskih reakcija.
  • Savremena metoda separacije zadržava ćelije koje se u budućnosti mogu iskoristiti u regenerativnoj medicini kao što su VSEL ćelije, MSC i HSC ćelije.
  • Manje otpada od crvenih krvnih zrnaca što smanjuje nekompatibilnost u slučaju da se matične ćelije koriste kod brata ili sestre.
  • Nema potrebe za „pranjem“ uzorka nakon odmrzavanja što smanjuje rizik od gubitka važnih ćelija.
Bio Save čuva uzorak matičnih ćelija podijeljen u dvije odvojene komore što daje mogućnost za dvije zasebne terapije.