Klijenti Bio Save-a imaju mogućnost čuvanja matičnih ćelija u Njemačkoj, u skladu sa najvišim njemačkim zakonima u oblasti medicine. BioKryo je jedna od partnerskih banaka Famicorda koja kao i Famicord posluje po vodećem standardu za čuvanje matičnih ćelija u svijetu – AABB standardu.

BioKryo je i mnogo više od toga, to je jedna od vodećih evropskih banaka za čuvanje tkiva i organa koja svake godine pošalje nekoliko stotina uzoraka u bolnice širom svijeta.